02/23 NAUJAS ERASMUS+ ETAPAS

Baigėsi septynerius metus (2014–2020 m.) trukęs programos „Erasmus+“ etapas. 2020 m. spalio 29 d. paskutiniajam kvietimui pateiktos paraiškos, skirtos COVID-19 pandemijos iškeltiems iššūkiams atliepti. 14,7 mlrd. EUR biudžetas buvo panaudotas daugiau kaip 4 mln. europiečių studijoms, praktikoms, kitų formų mokymuisi ir patirties įgijimui užsienyje. Nors šio bei anksčiau vykusių kvietimų metu finansuoti projektai bus įgyvendinami dar kelis metus, tačiau naujų kvietimų skelbiama nebus.

Vieno etapo pabaigą visuomet lydi naujo laikotarpio pradžia. Europos Parlamentas, Europos Komisija drauge su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis susitarė dėl naujo programos „Erasmus+“ etapo 2021–2027 metais. Naujam programos laikotarpiui skiriamas beveik dvigubai didesnis biudžetas, juo bus siekiama, kad per artimiausius septynerius metus programa pasinaudotų dar 10 milijonų žmonių. Visai programai „Erasmus+“ skiriama per 26 mlrd. EUR.

2021–2027 metais programa bus dar inovatyvesnė, prisidės prie socialinės įtraukties ir įvairovės didinimo. Taip pat daug dėmesio bus skiriama žaliajam kursui ir švietimo skaitmenizacijai.

Ateinančiu laikotarpiu programa pasiūlys dar daugiau galimybių „Erasmus+“ dalyviams: taps prieinamesnė kiekvienam ir siūlys daugiau lanksčių būdų dalyvauti, įtraukiant mažiau galimybių turinčius asmenis, ilgalaikiuose mokymosi mobilumuose galės dalyvauti  ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Šiuo metu baigiami rengti naujo etapo dokumentai dėl būsimų projektų reikalavimų, ieškoma geriausių sprendimų, kaip vykdyti programos veiklas Covid-19 pandemijos sąlygomis.

Visos programos naujovės bus išdėstytos 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove, kurį Europos Komisija tikisi paskelbti 2021 m. kovo pabaigoje. Kartu su „Erasmus+“ vadovu bus paskelbtos naujų mobilumo ir bendradarbiavimo partnerysčių projektų bei kitų veiklų kvietimų teikti paraiškas datos. Šiuo metu tikrai žinoma, kad 2021 m. nebus kvietimo teikti paraiškas aukštojo mokslo mobilumui tarp programos šalių ir šalių partnerių (KA107) ir sporto mobilumo projektams. Šiuos kvietimus
tikimasi skelbti 2022 metais.

Daugiau informacijos bus paskelbta www.erasmus-plius.lt.