04/26 KVIETIMAS: INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo gavimui.

Parama gali būti teikiama:

• investicinei (negrąžintinai) paramai;
• investicinei (negrąžintinai) paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
• lengvatinei paskolai investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
• lengvatinei paskolai (tik gavusiems investicinę paramą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir patyrusiems laikinų sunkumų dėl COVID-19).

Tikslinės sritys:

 • modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą;
 • didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai:

 1. fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 2. juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Tinkamos išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga / technologiniai įrenginiai;
 • projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • vienmečių ir / ar daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
 • ūkinių gyvūnų pirkimas;
 • kt.

Finansavimas:

 • Didžiausia paramos suma projektui investicijoms į žemės ūkio valdas negali viršyti 200 000 Eur, kai teikiama vien tik investicinė parama.
 • Projektui gali būti skirta iki 400 000 Eur tuo atveju, kai teikiama investicinė parama (iki 200 000 Eur) ir lengvatinė paskola (iki 200 000 Eur). 

Finansavimo intensyvumas:

– 40 proc. augalininkystės ūkiams;

– 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose;

– 50 proc. žemės ūkio produktų perdirbimui.Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. jauniesiems ūkininkams

Siekiant gauti paramą pagal kvietimą „Investicijos į žemės ūkio valdas”, rengiama paraiška ir verslo planas. 

Paraiškos gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas renkamos nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki birželio 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-i-zemes-ukio-valdas-2021-m/34452?tab=1

Susisiekite:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt

+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt