04/27 GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO ĮDIEGIMAS

Kvietimas skirtas pagerinti ir sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas diegiant  gerovės konsultantų paslaugos teikimą konkrečioje (-iose)  savivaldybėje (-ėse). Teikiama parama psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę.

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo gavimui. 

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

  1. gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietų įrengimas;
  2. gerovės konsultantų paslaugos teikimas;
  3. veiklos ir iniciatyvos, didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą konkrečioje(-iose) savivaldybėje(-ėse), klientų pritraukimą ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimą.

Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:

  • Numato įgyvendinti paslaugų gavėjų pritraukimo veiklas;
  • Numato bendradarbiavimą su organizacijomis skatinančiomis užimtumą;
  • Numato teikti paslaugas savivaldybėje(-ėse), turinčioje(-iose) didesnį paslaugų poreikį, vertinant sergamumą depresija, nerimu ir užimamų psichologų etatų skaičių;
  • Projektą numato įgyvendinti silpnose ir vidutinio silpnumo socialinių rodiklių visuma pasižyminčiose teritorijose.

Galimi pareiškėjai:

  1. Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga).

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys ir nevyriausybinės organizacijos, kurios įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais.

Finansavimas:

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 142 tūkst. Eur.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 45 tūkst. Eur.

Finansavimo intensyvumas – 100 proc.

Projekto trukmė – 30 mėn.

Paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. birželio 21 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Daugiau informacijos galite rasti: Kvietimai | Centrinė projektų valdymo agentūra (cpva.lt)

Susisiekite:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt

+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt