11/25 Sporto projektų, inventoriaus, įrangos ir renginių organizavimo finansavimas (Vilnius)

Konkurso tikslas −  atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus.

Teritorijos, kurių gyventojų sportinei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą – Vilniaus miestas.

Galimi paraiškų teikėjai – ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus Vilniaus mieste registruotas sporto srityje veikiantis juridinis asmuo.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik po vieną paraišką į kiekvieną veiklos sritį.

Bendra planuojama Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 800 000 Eur.

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – paraiškos teikiamos nuo 2021 m. lapkričio mėn. 15 d. iki gruodžio mėn. 4 d. (imtinai).

Informacijos šaltinis: vilnius.lt