Atsinaujinančių išteklių diegimas pramonės įmonėse

galimybes verslui atsinaujinanti energija sts capital finansavimas

Kviečiame Jus dalyvauti finansavimo kvietime „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“.

Pramonės įmonių veikla yra labai reikli energetinėms išlaidoms. Atsižvelgiant į tai LR ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo finansavimo priemones būtent pramonės įmonėms skatinant atsinaujinančių išteklių diegimą ir pramonės įmonės efektyvumo didinimą.

Kas gali teikti paraiškas?

Atsinaujinančios energijos išteklių diegimo kvietime gali dalyvauti Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono Pramonės įmonės.

Kiti reikalavimai pareiškėjams pagal kvietimą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Lietuvos regionas):

1) Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PĮP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

2) Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Trumpas aprašymas dėl pramonės įmonės: Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Finansuojamos veiklos pagal kvietimą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Kokios tinkamos išlaidos?

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti – saulės elektrinės įrangos ir montavimo išlaidos.

Kokia finansavimo suma gali būti skiriama projektui?

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 eurų
Mažiausia gali projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 eurų

Koks maksimalus paramos intensyvumas pagal priemonę „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“?

  • Iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • Iki 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • Iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Projekto finansuojamoji dalis gali būti padidinta 15 proc. punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse, t.y. remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies punkto sąlygas.

Koks maksimalus kvietimo biudžetas?

Maksimalus kvietimo biudžetas – 10 000 000 eurų.

Iki kada turi būti pateikti projektų įgyvendinimo planai (paraiškos)?

Projekto įgyvendinimo planai turi būti pateikti iki 2023-02-28 23:59 val.

Iki kada turi būti įgyvendintos projekte numatytos veiklos?

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Siekiate dalyvauti kvietime „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“? Turite papildomų klausimų?

UAB „STS Capital“ su projektų finansavimu ir paraiškų rengimu dirba jau daugiau kaip 20 metų.

Susisiekime ir aptarkime galimybes
Simas Lubauskas
8-652-65807
s.lubauskas@stscapital.lt

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia