04/19 ERASMUS+ 2021 KVIETIMAI SPORTO ORGANIZACIJOMS

KVIETIMAS: BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖ

Veiklų tikslai turi būti:

 • Padidinti organizacijos atliekamo darbo, vykdomų funkcijų kokybę;
 • Stiprinti organizacijų darbo gebėjimus su tarptautine bendruomene;
 • Poreikių ir prioritetų sporto srityje įgyvendinimas;
 • Įgalinti pokyčius (asmens, organizacijos ar sektoriaus lygiu), kurie sudarytų sąlygas gerinti darbo rezultatus ir naujų produktų diegimą.

Sporto projektų prioritetai:

 1. Skatinti dalyvauti sporte ir fizinio aktyvumo veiklose;
 2. Skatinti laikytis vertybių ir sąžiningumo principų sporte;
 3. Skatinti švietimą per sporto veiklas:
  a) Gebėjimų lavinimas;
  b) Sudaryti galimybes sportininkams turėti dvigubos karjeros galimybes;
  c) Gerinti treniravimo kokybę;
  d) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti trenerių kvalifikaciją;
  e) Skatinti įdarbinimo galimybes per sportą
 4. Kovoti su rasizmu, nelygybe sporte.

Galimi pareiškėjai: įvairios sporto organizacijos
Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 partneriai iš 3 šalių.
Projekto trukmė – 12-36 mėn.
Finansavimas – iki 400 tūkst.

Paraiškos pateikimo terminas – birželio 17 d.

KVIETIMAS: SMULKAUS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI

Veiklų tikslai turi būti:

 • Padidinti organizacijos atliekamo darbo, vykdomų funkcijų kokybę;
 • Stiprinti organizacijų darbo gebėjimus su tarptautine bendruomene;
 • Poreikių ir prioritetų sporto srityje įgyvendinimas;
 • Įgalinti pokyčius (asmens, organizacijos ar sektoriaus lygiu), kurie sudarytų sąlygas
  gerinti darbo rezultatus ir naujų produktų diegimą.

Įgyvendinant projektą turi būti siekiama šių rezultatų:

 1. Skatinti dalyvauti sporte ir fizinio aktyvumo veiklose;
 2. Skatinti laikytis vertybių ir sąžiningumo principų sporte;
 3. Skatinti švietimą per sporto veiklas:
  a) Gebėjimų lavinimas;
  b) Sudaryti galimybes sportininkams turėti dvigubos karjeros galimybes;
  c) Gerinti treniravimo kokybę;
  d) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti trenerių kvalifikaciją;
  e) Skatinti įdarbinimo galimybes per sportą.
 4. Kovoti su rasizmu, nelygybe sporte.

Galimi pareiškėjai: įvairios sporto organizacijos, kurios dar nė karto nebuvo negavusios finansavimo pagal Erasmus+ programą.
Projekto trukmė – 6-24 mėn.
Finansavimas – iki 60 tūkst.

Paraiškos pateikimo terminas – birželio 17 d.

KVIETIMAS: EUROPOS MASTO SPORTO RENGINIAI, KURIAIS NESIEKIAMA PELNO

Remiamos sritys:

 • Savanorystė sporte;
 • Socialinė įtrauktis per sportą;
 • Kova prieš diskriminaciją sporte;
 • Skatinimas dalyvauti sporto veikose
  Projektui finansavimas gali būti skiriamas paremiant Europos mastu vykstančius sporto renginius

Galimi pareiškėjai:

 • Įstaigos, atsakingos už sporto veiklų kuravimą vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygiu;
 • Sporto organizacijos, veikiančios vietos, regioniniu, nacionaliniu ar europiniu /
  tarptautiniu lygiu;
 • Nacionalinis olimpinis komitetas;
 • Nacionalinė sporto konfederacija;
 • Organizacijos, atstovaujančios „sportas visiems“ judėjimą;
 • Įstaigos, skatinančios fizinio aktyvumo veiklas.

Projekto įgyvendinimo metu turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 užsienio partneriai.
Projekto trukmė – 12-18 mėn.
Finansavimas – iki 450 tūkst. Eur.

Paraiškos pateikimo terminas – birželio 17 d.

Susisiekite:
+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt
+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt