ES parama Verslui Lietuvoje | Pasinaudok Galimybėmis Šiandien

ES parama verslui

ES parama verslui

Europos Sąjungos (ES) parama verslui yra vienas iš pagrindinių variklių, skatinančių ekonomikos augimą ir inovacijas Lietuvoje. Šis straipsnis yra skirtas verslininkams, verslo organizacijoms, įmonėms, kurios siekia išnaudoti ES teikiamas galimybes investuojant į verslų augimą, infrastruktūros gerinimą, inovacijas, technolologijas.

Vien tik 2014-2022 m. ES paramos teikimo laikotarpiu Lietuvoje buvo paskelbti paraiškų teikimai  privačiam ir viešajam sektoriui už daugiau kaip 7,5 mlrd. eur. Vidutiniškai per metus buvo kviečiame pateikti paraiškų už beveik 833 mln. eurų (vadovaujantis atvirais duomenimis). Taigi gallimybės pasinaudoti ES paramos galimybėmis yra labai didelės.

Kas yra ES parama verslui?

ES parama verslui yra įvairių iniciatyvų ir programų kompleksas, skirtas skatinti ekonomikos augimą, inovacijas ir tvarumą Europoje, Lietuvoje. Parama apima ne tik finansinę pagalbą, finansinius mechanizmus, bet ir mokymus, techninę pagalbą, bei prieigą prie tinklų ir kitų rinkų. Ši parama yra ypač aktuali labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Šio tipo įmonės dažnai susiduria su iššūkiais, susijusiais su augimu, konkurencingumu tarptautinėse rinkose ir finansinio kapitalo pritraukimu.

ES paramos verslui programos

Pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programą yra atliekamos ES investicijos Lietuvoje. Programos biudžetas sudarys beveik 8 mlrd. eurų. Biudžetą sudaro Europos regioninės plėtros,  Europos socialinio fondo +, Sanglaudos ir Teisingos pertvarkos fondų lėšos, skirtos ilgalaikės ekonominės ir socialinės gerovės bei Lietuvos ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo užtikrinimui.

Plačiau su su 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa galite susipažinti čia.

Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės programą ir ES Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytus politikos tikslus, investicijos pagal 2021-2027 m. ES fondų programą  nukreipta į šias pagrindines sritis:

 • inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą;  
 • švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti į besikeičiančius poreikius, kartu sprendžiant socialinės atskirties iššūkius;
 • žaliąją transformaciją – atsinaujinančių energijos šaltinių, darnaus judumo ir žiedinės ekonomikos skatinimą;
 • sveikatos sistemų atsparumo didinimą;
 • pažangų, saugų ir įvairiarūšį susisiekimą, įskaitant tarpvalstybinio, nacionalinio ir regionų judumo gerinimą;
 • tvarų ir integruotą miestų ir regionų vystymą, grįstą konkretaus regiono sprendimais dėl patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimo, investicijų pritraukimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.

Dalis šių priemonių yra nukreipta ES paramai verslui ir jo skatinimo iniciatyvoms. Kitos pagrindinės ES finansavimo programos apima „Horizontas 2020”, kuri yra skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms, „COSME”, orientuota į MVĮ konkurencingumo didinimą, EUREKA bei struktūriniai fondai, pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Europos socialinis fondas (ESF). Šios programos siūlo finansavimą projektams, kurie atitinka ES strateginius tikslus, pavyzdžiui, skatina tvarų ekonomikos augimą arba naujovių diegimą.

Kaip gauti ES paramą verslui Lietuvoje

Sėkmingas ES paramos gavimas prasideda nuo tinkamo programos pasirinkimo. Verslo organizacijos turėtų atidžiai išnagrinėti skirtingas programas ir nustatyti, kurios jų geriausiai atitinka jų verslo poreikius ir tikslus ir kurios geriausiai tinka ES paramos verslui reikalavimus.

Žingsniai siekiant gauti ES paramą verslui

1. Nustatykite tinkamą ES paramos verslui programą

Atlikite išsamų tyrimą ir identifikuokite programas, kurios geriausiai atitinka jūsų verslo poreikius.

2. Suplanuokite projektą pagal ES paramos verslui reikalavimus

Aiškiai apibrėžkite projekto tikslus, veiklas ir numatomus rezultatus.

3. Parenkite paraišką pagal ES paramos verslui reikalavimus (projektų įgyvendinimo planą)

Užpildykite visus reikalingus dokumentus, atkreipdami dėmesį į detalės ir tikslius reikalavimus.

4. Pateikite paraišką finansavimui (projektų įgyvendinimo planą)

Laikykitės nustatytų terminų, procedūrų ir kitų reikalavimų.

5. Valdykite projektą

Įgyvendinkite ir stebėkite projektą pagal nustatytą planą ir biudžetą

ES paramos verslui sėkmės istorijos ir atvejo analizės

Lietuvoje yra daug pavyzdžių, kaip ES parama padėjo įmonėms pasiekti svarbių laimėjimų. Tūkstančiai įmonių, įgyvendindami projektus, išplėtė savo eksporto rinkas, sukūrė elektroninius valdymo ir pardavimo sprendimus, rinkai pateikė inovatyvius produktus, atsinaujino įrangą, sukūrė ir išvystė reikiamą infrastruktūrą bei pagerino savo finansinius ir veiklos rodiklius.

Šios istorijos rodo, kad ES parama verslui gali būti lemiamas veiksnys, siekiant verslo augimo, efektyvumo ir konkurencingumo ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse rinkose.

Pagrindiniai iššūkiai ir kaip juos įveikti siekiant ES paramos verslui

Nepaisant daugelio teikiamų galimybių, ES paramos procesas gali būti sudėtingas ir dažnai susiduriama su iššūkiais, pvz., sudėtinga dokumentacija, griežtais atitikimo reikalavimais ir jų išpildymu, ilgais vertinimo laikotarpiais. Norint sėkmingai įveikti šiuos iššūkius, būtina:

 • Aiškiai suprasti reikalavimus: Kruopščiai perskaitykite paraiškos, projektų įgyvendinimo planų vadovus ir užtikrinkite, kad jūsų projektas atitinka visus specialiuosius ir prioritetinius kriterijus.
 • Pasiruošti administracinei naštai: Būkite pasirengę atlikti išsamius dokumentų rengimus ir laikytis griežtų terminų.
 • Ieškoti profesionalios pagalbos: Verta kreiptis į konsultantus, ekspertus, kurie gali padėti su paraiškos, projektų įgyvendinimo plano ar verslo plano rengimu ir vėlesniu projekto valdymu bei administravimu.

Specialistų ir ekspertų patarimai siekiant ES paramos verslui

Sėkmės raktas siekiant ES paramos yra gerai parengtas projektas ir aiškus jo įgyvendinimo planas. Detalizuojant iniciatyvas, rengiant projektus patariame:

 • Susikoncentruoti į inovacijas: ES yra labiausiai linkusi remti projektus, kurie skatina inovacijas ir technologinę, mokslinę pažangą
 • Demonstruoti socialinę ir ekonominę naudą: Parodykite, kaip jūsų projektas prisidės prie ekonominio augimo ir socialinės gerovės Lietuvoje. Tai ypatingai svarbu didesniems nei 1 mln. eurų projektams (be PVM).
 • Išnaudoti tinklų galimybes: Pasinaudokite ES tinklais ir partnerystėmis, kad stiprintumėte savo projektą ir padidintumėte jo matomumą bei prieinamumą didesniame partnerių tinkle.

Pagrindinės Išvados

ES parama verslui Lietuvoje atveria duris į daugybę galimybių, skatinančių verslo augimą ir inovacijas. Svarbu yra kruopščiai pasiruošti, tinkamai valdyti projektą ir išnaudoti visas suteikiamas galimybes. Naudodamosi ES parama, įmonės gali pasiekti naujų aukštumų savo verslo plėtroje bei konkurencinėje situacijoje.

Informacijos Šaltiniai

Norint gauti daugiau informacijos apie ES paramą verslui Lietuvoje, rekomenduojame naudotis į šiais šaltiniais:

Ieškote daugiau informacijos apie ES paramos verslui priemones?

Daugiau informacijos galite rasti nuorodoje apie ES paramą verslui.

Taip pat galite patikrinti mūsų renkamas finansavimo priemones ES paramai

UAB „STS Capital” kiekvieną dieną atnaujina finansinių galimybių informaciją. Kvietimus, finansines ir kitas priemones galite rasti čia.

Reikia pagalbos ir konsultacijos geriausio projekto ir ES paramos klausimais? Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt