EUCF Kvietimas 2024 | iki 2024 03 15

EUCF kvietimas

Trumpai apie kvietimą

European city facility (EUCF) siekiama padėti savivaldybėms ir vietos valdžios institucijoms rengti investicijų koncepcijas, susijusias su jų klimato ir energetikos veiksmų planuose nustatytų veiksmų įgyvendinimu. Galutinis EUCF tikslas yra sukurti didelį tvarios energijos investicinių projektų paketą visose Europos savivaldybėse.

EUCF programa finansuoja Investicijų koncepcijos kūrimą, kiekvienam paramos gavėjui skirdama fiksuotą 60 000 Eur dotaciją.

Iki paraiškų pateikimo liko

00
Dienos
00
Valandos
00
Minutės
00
Sekundės
Kvietimas pasibaigęs!

Tinkami pareiškėjai

EUCF yra atvira visoms 27 ES valstybių narių, Islandijos ir Ukrainos savivaldybėms ir (arba) vietos valdžios institucijoms, jų grupėms ir vietiniams viešiesiems subjektams, jungiantiems savivaldybes ir (arba) vietos valdžios institucijas. Pareiškėjai privalo turėti klimato ir (arba) energijos planą. Tai apima tvarios energijos ir klimato veiksmų planus, parengtus pagal Merų pakto iniciatyvą, arba kitus klimato ir (arba) energetikos planus su švelninimo tikslais. Be to pareiškėjai turi įrodyti politinį įsipareigojimą plėtoti Investicijų koncepciją. Pareiškėjas turi įsipareigoti vykdyti dvejų metų EUCF stebėsenos laikotarpį.

Finansuojamos veiklos

EUCF finansuoja tokias veiklas, kaip (techninės) galimybių studijos, rinkos analizės, suinteresuotųjų šalių analizės, teisinės, ekonominės ir finansinės analizės, rizikos analizės ir kt., kurių reikia investavimo koncepcijai parengti. Šią veiklą gali atlikti įmonės darbuotojai arba išorės ekspertai, pagal subrangos sutartis. Dotacija negali tiesiogiai finansuoti faktinių investicijų, tačiau ji padengia išteklių sutelkimo ir paslaugų, skirtų investavimo koncepcijai sukurti, sąnaudas.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Paraiškos vertinamos pagal 4 vertinimo kriterijus: 1)    Siūlomos investicinės koncepcijos užmojis; 2)    Investavimo koncepcijos kūrimo valdymo struktūra; 3)    Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategija; 4)    Suderinamumas ir patikimumas. Išsamią informaciją apie vertinimo procesą galite rasti – Gairėse pareiškėjams. 

Bendrų programų privalumai

Vadovaujantis EUCF tikslais, vietos valdžios institucijos/savivaldybės raginamos suvienyti jėgas ir išteklius bei teikti bendras paraiškas, kad būtų padidintas paraiškos ambicingumas ir sėkmės tikimybė. Vietos viešieji subjektai, jungiantys savivaldybes/vietos valdžios institucijas, taip pat atitinka reikalavimus.

Biudžetas

Pagal šį 6-ąjį kvietimą bus remiamos 75 investicinės koncepcijos, kurių bendras biudžetas yra 4,5 mln. EUR. Lietuva priklauso CEE regionui ir šiam regionui numatyta skirti – 1,8 mln. Eurų. Planuojama patvirtinti 30 koncepcijų.

Paraiškų teikimo laikotarpis

Paraiškas reikia pateikti iki 2024 03 15 17 val.

Praiškų vertinimo procesas

EUCF paraiškas vertina speciali vertinimo grupė, pasibaigus kiekvienam kvietimui teikti paraiškas. Kiekvieną paraišką atskirai vertina ne mažiau kaip du vertintojai. Dokumentų patikros metu vertintojai patikrina, ar pateikti visi patvirtinamieji dokumentai ir ar yra reikiamo turinio. Jei dokumentai nėra užpildyti, paraiška atmetama, o pareiškėjas el. paštu gauna pranešimą iš EUCF svetainės naudotojų zonos. Paraiškos vertinamos pagal keturis vertinimo kriterijus: 1) Siūlomo investicinio projekto užmojis; 2) valdymo struktūra; 3) Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategija; 4) nuoseklumas ir patikimumas. Vertinimo proceso pabaigoje kiekvienas pareiškėjas yra informuojamas apie galutinį rezultatą su atitinkamu atsiliepimu, pateikiant atsiliepimų ataskaitą. EUCF paramai gauti atrenkamos geriausiai įvertintos paraiškos. Nesėkmingos paraiškos gali kreiptis pagalbos į EUCF pagalbos tarnybą ir vėl dalyvauti kitame kvietime teikti paraiškas.

Daugiau informacijos apie finansuojamą priemonę galite rasti

Daugiau informacijos apie EUCF kvietimą ir reikalavimus galite rasti čia.

Norite pasinaudoti EUCF kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt

Nerandate Jums įdomaus kvietimo?

Patikrinkite mūsų skelbiamus kvietimus ir informaciją skiltyje Finansavimo galimybės

Daugiau apie UAB "STS Capital"