EXPO klasteris (iki 2023 08 07)

Expo klasteris

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Remiamos veiklos

Pagal kvietimą yra remiamas į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Tinkami pareiškėjai ir partneriai

Galimi pareiškėjai: klasterio koordinatoriai, jais gali būti:

  1. Viena iš klasterio įmonių – MVĮ;
  2. Verslo asociacija;
  3. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partneriai yra klasterio nariai – MVĮ, kurios neatitinka PFSA 2.2.5 papunktyje nustatytų apribojimų.

Regionas

Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Finansavimo intensyvumas

Iki 85 proc./50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų priklausomai nuo išlaidų kategorijos.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti

320 000,00 Eur

Paraiškų teikimo laikotarpis

2023 m. rugpjūčio 07 d. 17:00

Finansuojamos projektų veiklos

Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimąsi ir augimą

Norite rengti paraišką? Galime Jums padėti

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
8-652-65807

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia

Nerandate kvietimo, tinkamo Jums?

Susipažinkite su visais aktyviais kvietimais – Finansavimo galimybės.