Šioje lentelėje pateikiame šiuo metu aktualias finansavimo galimybes verslui ir viešajam sektoriui. Lentelės gale taip pat galite rasti ir planuojamas finansuoti priemones bei projektus.

Nerandate Jusų veiklai skirto finansavimo? Susisiekite su mumis

Plačiau su kvietimų aprašymais galite susipažinti skiltyje – kvietimai.

Priemonės pavadinimasStatusasFinansavimo sumaAgentūra/įstaigaPabaigos terminasTrumpas aprašymas
Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą (Privatus sektorius)Aktyvus€6,000,000CPVA2024/02/29Remiamos veiklos:
1) Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas);
2) Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai:
1) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti -
70000 eurų

Finansuojamoji dalis -
50 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.) (Privatus sektorius)Aktyvus€50,000,000NMA2023/12/29Remiamos veiklos:
1) žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
2) žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Galimi pareiškėjai:
1) ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
2) juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai;
3) pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Remiami žemės ūkio sektoriai:
Pagal intervencinę priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai. Dotacijoms skirta 50 mln. Eur paramos lėšų, iš jų:
pieninės galvijininkystės sektoriui – 15 mln. Eur;
mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 7,5 mln. Eur;
kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams –7,5 mln. Eur;
sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 mln. Eur;
kitiems augalininkystės sektoriams – 10 mln. Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 30 mln. Eur paramos lėšų.

Investicinės paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
kai teikiama investicinė parama – iki 500 tūkst. Eur;
kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – iki 700 tūkst. Eur, iš kurių didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 tūkst. Eur;
2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą, kuri negali viršyti 200 tūkst. Eur.
Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės, išskyrus atvejus, kai prašoma ar sutinkama dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

Pirmą kartą kreipiantis paramos pagal intervencinę jauniesiems ūkininkams (ir partneriui (-iams), kai paraiška teikiama su partneriu), kurie atitinka Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.
Domina - noriu daugiau informacijos
Netechnologinės inovacijos (Privatus sektorius)Aktyvus€5,000,000Inovacijų agentūra2024/02/29Remiamos veiklos:
1) netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą

Regionas: Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai:
1) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra
140 000 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms:
1) proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai –
100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų;
2) originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai –
35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų;
3) prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai –
5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Finansuojamoji dalis - 70 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€36,377,947CPVA2024/04/30Veiklos:
1) Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas
2) Regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai:
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
VšĮ Ukmergės ligoninė,
VšĮ Druskininkų ligoninė,
VšĮ Visagino ligoninė,
VšĮ Kėdainių ligoninė,
VšĮ Jonavos ligoninė,
VšĮ Jurbarko ligoninė,
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė,
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė,
VšĮ Pasvalio ligoninė.

Finansavimo dalis - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Invegos priemonė "Startuok" (Privatus sektorius)Aktyvus€35,290,000InvegaNėraPareiškėjai:
1) kurie veikia
ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
arba
2) kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia
ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
arba
3) Kurie ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. yra įsteigti Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.

Investicijoms - Paskolos iki 3 000 000 Eur. Paskolos trukmė - 120 mėn.*

Apyvartinėms lėšoms - Paskolos iki 200 000 Eur. Paskolos trukmė – 36 mėn.*

Palūkanos - nuo 4,53 proc. iki 6,53 proc. (esant žemai rizikai)
Domina - noriu daugiau informacijos
InoSprendimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€20,000,000CPVA2024/01/31Veiklos pavadinimas:
1) Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Sostinės regione;
2) Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Galimi pareikškėjai:
Valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 1500000 Eur

Finansavimas - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Expo galimybės (Privatus sektorius)Aktyvus€5,000,000Inovacijų agentūra2023/12/29Remiama veikla: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Galimi pareiškėjai:
1) Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti:
100 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
Iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų
Domina - noriu daugiau informacijos
Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis (Viešasis sektorius)Aktyvus€10,770,000CPVA2024/01/31Veiklos pavadinimas:
1) Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas;
2) Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis

Galimi pareiškėjai:
1) pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-02 „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas“ - 10 (dešimties) apskričių centrų savivaldybių administracijos.
2) pagal veiklą Nr. 11-002-02-11-01-01-04 „Mobilių komadų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ - savivaldybių administracijos.

Finansavimo dalis - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas (Viešasis sektorius)Aktyvus€122,500,000CPVA2024/03/01Veiklos pavadinimas:
1) Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas;
2) Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Galimi pareiškėjai - Savivaldybių administracijos

Galimi partneriai - Sveikatos centrai ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir sudariusios Sveikatos centro apraše nurodytą bendradarbiavimo sutartį

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 95 892 472 Eur

Finansavimas - 100 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Įgūdžiai MVĮ (Privatus sektorius)Aktyvus€7,500,000Inovacijų agentūra2/5/2024Veiklos pavadinimas:
1) Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas);
2) Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Galimas finansavimas:
40.000,0 Eur - labai mažoms ir mažoms įmonėms;
100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

Finansavimo intensyvumas:
- Iki 70 proc., kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. - Iki 50 proc. , kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.
Domina - noriu daugiau informacijos
Žaliasis eksperimentas (Privatus sektorius)Aktyvus€8,000,000Inovacijų agentūra2024/01/31Veiklos pavadinimas:
Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi pareiškėjai - Pramonės MVĮ

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti - 500 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; iki 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.
Domina - noriu daugiau informacijos
Lietuvos - Lenkijos programa (mažieji projektai)2024 m. I ketv.€8,500,000Jungtinis sekretioriatasPlanuojamasPareiškėjai: Vietinės, regioninės
ir nacionalinės valdžios institucijos; viešosios įstaigos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė; asociacijos; NVO

Finansuojami prioritetai:
1 prioritetas. Aplinkos gerovės skatinimas
2 prioritetas. Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas
3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas

Finansavimo intensyvumas - 85 proc.
Domina - noriu daugiau informacijos
Funkcinių zonų strategijos (Viešasis sektorius)AktyvusPlanavimasVRM2025 m.SavivaldybėsDomina - noriu daugiau informacijos
Kvietimas viešojo sektoriaus teikiamoms paslaugoms skaitmeninti (Viešasis sektorius)AktyvusNėraEIMIN2023/11/28Valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės, valstybės įmonės, planuojančios įgyvendinti skaitmeninių sprendimų kūrimo ar modernizavimo projektus, skirtus viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimui bei teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimui, paraiškas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai gali teikti iki šių metų lapkričio 28 dienos. Domina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėFinomarkNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėNovitiNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos
Alternatyvus finansavimas verslo paskolų pagrinduAktyvusSutartinėFino.ltNėraTinkami pareiškėjai: Verslo organizacijosDomina - noriu daugiau informacijos