Interreg Europe kvietimas (iki 2023 06 09)

Interreg Europe

Apie programą

Per savo sanglaudos politiką, Europos Sąjunga siekia mažinti skirtumus tiek plėtros lygiuose, tiek gyvenimo kokybės požiūriu Europos regionuose. Ji skatina veiksmus, kurie siekia padaryti Europos teritoriją inovatyvesnę, tvarią ir įtraukią, gerinant vietos gyventojų gyvenimo kokybę. Didžioji dalis lėšų, skirtų šiems skirtumams mažinti, yra valdomi regioniniu arba nacionaliniu lygiu. Europos Sąjunga mano, kad regioninė plėtra taip pat gali būti pagerinta bendradarbiaujant per sienas.

Programos teritorija

Programos teisėtas plotas apima visą Europos Sąjungos teritoriją su jos 27 nariais, įskaitant salų ir atokiausių regionų teritorijas. Be to, Norvegija ir Šveicarija yra visateisės programos narės, o organizacijos iš šių šalių turi teisę dalyvauti projektuose. Partneriai iš kitų šalių gali dalyvauti savo sąnaudomis.

Paraiškų teikimo terminas

Pasiūlymų pateikimo terminas – 2023 m. birželio 9 d., 12:00 val. pietų (vidurdienio) CEST (Paryžiaus laiku).

Remiamos veiklos

Tai yra kvietimas pateikti pasiūlymus dėl tarpregioninio bendradarbiavimo projektų.

Finansavimo intensyvumas

iki 80 proc. viešosioms įstaigoms ir viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms;

iki 70 proc. privačioms ne pelno siekiančios įstaigoms.

Kas gali teikti paraiškas?

• Viešosios įstaigos;

• Viešojo teisės subjektai (teisės subjektai, kuriuos valdo viešoji teisė)

• Privatūs ne pelno siekiantys subjektai.

Finansavimo suma

Nuo 1 000 000 iki 2 000 000 eurų

Bendras biudžetas

iki 130 000 000 eurų

Norite rengti paraišką? Galime Jums padėti

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
8-652-65807

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia

Nerandate kvietimo, tinkamo Jums?

Susipažinkite su visais aktyviais kvietimais – Finansavimo galimybės.