Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) iki 2023 12 29 (Privatus sektorius)

Investicijos i zemes ukio valdas

Kvietimo "Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)" remiamos veiklos

1) žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
2) žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Kvietimo "Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)" galimi pareiškėjai

1) ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
2) juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai;
3) pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Kvietimo "Invesicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)" remiami žemės ūkio sektoriai

Pagal intervencinę priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai. Dotacijoms skirta 50 mln. Eur paramos lėšų, iš jų:
pieninės galvijininkystės sektoriui – 15 mln. Eur;
mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 7,5 mln. Eur;
kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams –7,5 mln. Eur;
sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 mln. Eur;
kitiems augalininkystės sektoriams – 10 mln. Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 30 mln. Eur paramos lėšų.

Kvietimo "Invesicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)" investicinės paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
kai teikiama investicinė parama – iki 500 tūkst. Eur;
kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – iki 700 tūkst. Eur, iš kurių didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 tūkst. Eur;
2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą, kuri negali viršyti 200 tūkst. Eur.
Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės, išskyrus atvejus, kai prašoma ar sutinkama dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

Pirmą kartą kreipiantis paramos pagal intervencinę jauniesiems ūkininkams (ir partneriui (-iams), kai paraiška teikiama su partneriu), kurie atitinka Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Kvietimo "Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)" biudžetas

Kvietimui numatytas biudžetas – 50.000.000 Eur.

Paraiškų teikimo laikotarpis

Paraiškos kvietimui yra teikiamos iki 2023 12 29.

Norite pasinaudoti kvietimo galimybėmis? Galime Jums padėti. Susisiekime

ES parama verslui

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt