KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 30 (iki 2023 06 15)

Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio...

01/04 Sporto Infrastruktūros Gerinimas

Kvietimas skirtas atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. KVIETIMO PRIORITETAI Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra; Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas; Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo iki 29 m. fizinis aktyvumas; Asmenys skatinami reguliariai...