Lietuvos verslo paramos agentūra birželio mėnesį planuoja skelbti kvietimą „E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“

Pagal priemonę bus galima padidinti savo verslo efektyvumą ir įsidiegti IT sprendimus veiklos procesų skaitmeninimui.

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19“ gavimui.

REMIAMOS VEIKLOS:

E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  • klientų (B2C, B2B) savitarnos sprendimus (e. parduotuvių platformose, B2B platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus).
  • Išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai:

  • MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus;
  • vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pardavimo pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Siekiama paremti lietuviškos produkcijos gamintojus, t. y. MVĮ, kurios pačios gamina gaminius arba teikia paslaugas;
  • pareiškėjo pajamų pokytis, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (pagal su paraiška pateiktų paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis (2020 m.)), turi būti ne mažesnis negu 20 procentų arba ne mažesnis negu prašomo finansavimo suma;
  • viešųjų investicijų poveikis pareiškėjo pajamų augimo potencialui. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį pajamų augimą santykyje su gauta viešąja investicija numatantiems MVĮ projektams;
  • pareiškėjo apyvartos kritimas. Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

PARAMOS DYDIS – 50 000 eurų (viso 40 mln. eurų)

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS – 90 proc.

PROJEKTO TRUKMĖ – 6 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo.

PRIEMONĖS KVIETIMAS PLANUOJAMAS 2021 m. BIRŽELIO MĖNESĮ!

SUSISIEKITE:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt

+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt