01/14 Nuotekų Surinkimo Tinklų Plėtra

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra”.

PRIEMONĖS TIKSLAS

Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų
ekvivalentų atitinkanti apkrova.

REMIAMOS VEIKLOS

Centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimas aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti apkrova.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas).

ATRANKOS BŪDAS

Tęstinės projektų atrankos būdas

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA

Projekto investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) negali
viršyti 3 000 eurų (trijų tūkstančių eurų) vienam gyventojui.

PARAIŠKŲ VERTINIMO PERIODIŠKUMAS

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo
įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA 12 612 492,21 Eur.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS 2021/01/01 – 2021/04/01

Plačiau www.vipa.lt