04/20 Paskolos aukštojo mokslo ir profesinio rengimo mokymo infrastruktūrai

Viešųjų investicijų plėtros agentūra teikia paskolas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

UAB „STS Capital“ ekspertų komanda, turinti daugiametę verslo konsultavimo, dokumentų rengimo ir paraiškų rašymo patirtį, gali padėti Jūsų įmonei užpildyti paraišką bei kitus reikiamus dokumentus finansavimo gavimui.

Paskolos lėšomis gali būti finansuojamas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo pastatų (įskaitant bendrabučius) išorės ir vidaus atnaujinimas, inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba, atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, bei susijusios techninės dokumentacijos parengimas.


Tinkamos finansuoti išlaidos: finansuojamas mokslo infrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba, atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas.


Tinkami pareiškėjai: mokslo infrastruktūros savininkas ar jo įgaliotasis valdytojas arba valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią mokslo infrastruktūrą patikėjimo arba panaudos teise valdantis subjektas ar jo įgaliotasis valdytojas. Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys.


Projekto trukmė – 24mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos (esant pagrįstoms priežastims šis laikotarpis gali būti pratęsiamas).
Paskolos terminas – iki 20 metų.
Paskolos suma – iki 2 500 000 Eur;
Intensyvumas – iki 100 proc.
Avansas – iki 30 proc.

Paraiškų teikimas yra tęstinis

Daugiau informacijos galite rasti:

https://www.vipa.lt/paslaugos/paskolos-aukstojo-mokslo-ir-
profesinio-mokymo-infrastrukturai/

Susisiekite:

+370 652 65 807 arba info@stscapital.lt
+370 610 28 597 arba m.izokaitis@stscapital.lt