Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“

Finansinės priemonės „Perspektyva“ galimybės Jūsų verslui 

Koks šios priemonės tikslas?

Šios priemonės tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma.

Kas įgyvendina šią priemonę „Perspektyva“?

INVEGA, teikdama paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“, siekia, kad labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės, atitinkančios SVV įstatyme nustatytus kriterijus, ir didelės įmonės gautų finansavimą veikloms, apimančioms pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias bei inovacines veiklas, kurių tikslas yra pateikti rinkai inovatyvų produktą, prekę, paslaugą ar technologiją ne vėliau kaip per 5 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo.

Koks priemonės „Perspektyva“ biudžetas?

Priemonei įgyvendinti skirta 20 mln. Eur lėšų suma.

Iki kada galima pateikti paraiškas?

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. spalio 31 d. 23:59:59 val., išskyrus, jei priemonei skirta lėšų suma būtų paskirstyta anksčiau šio termino.

Kokios veiklos gali būti finansuojamos pagal priemonę „Perspektyva“?

Paskola gali būti teikiama, kai finansuojamos projekto veiklos apima:

pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias veiklas, o verslo subjektas yra MVĮ arba didelė įmonė. Šiuo atveju verslo subjektui valstybės pagalba suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas. 
arba

pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias ir inovacines veiklas (pramoninių tyrimų arba bandomoji taikomoji veikla projekte yra privaloma), o verslo subjektas yra MVĮ. Šiuo atveju verslo subjektui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas.

Koks paskolos suteikimo laikotarpis?

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėnesių terminui. Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nustatyta paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

Labai svarbu! Paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus projektą, iki 20 proc. likusios grąžinti paskolos sumos galės būti skirta kaip papildoma subsidija.

Per kiek laiko gali būti įvertintas įmonės projektas?

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų pateikimo INVEGAI datą ir laiką. INVEGA paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 90 darbo dienų, priėmusi sprendimą suteikti paskolą, per 5 darbo dienas išsiunčia paskolos sutartį.

Kokią paskolą galima gauti pagal priemonę „Perspektyva“?

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra paskolų suma negali būti didesnė nei 1 mln. Eur.

Kokios palūkanas reikia mokėti už paskolą?

Palūkanų normos skaičiuoklę galima rasti čia.

Kokios dar svarbios sąlygos dėl paskolos suteikimo? 

Paskola gali būti suteikta projekto finansavimui tik tuo atveju, jei projekto finansavime dalyvauja nors vienas privatus finansuotojas. Privatus finansuotojas projekte gali dalyvauti teikdamas paskolos gavėjui paskolą projektui finansuoti. Privataus finansuotojo dalyvavimu laikomas ir paskolos gavėjo dalyvavimas projekto įgyvendinime nuosavomis lėšomis.

Privatus finansuotojas prie projekto įgyvendinimo, iki paskolos lėšų išmokėjimo, turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas.  Jei verslo subjektui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas, privataus finansuotojo atliktos investicijos (apmokėtos projekto išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti išlaidos), gali būti atliktos ne seniau kaip 6 mėn. iki paraiškos paskolai pateikimo.

Daugiau apie priemonę „Perspektyva“ galima rasti čia.

Norite savo projektui pritraukti finansavimą?

UAB „STS Capital“ su projektų finansavimu ir paraiškų rengimu dirba jau daugiau kaip 20 metų.

Susisiekime ir aptarkime galimybes

Simas Lubauskas

8-652-65807
s.lubauskas@stscapital.lt

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia