Rizikos valdymas organizacijose

Skelbiame straipsnių ciklą apie rizikos valdymą organizacijose. 

UAB „STS Capital“ diegdama skaitmenizavimo sprendimus ir teikdama konsultacijas vis dažniau susiduria su rizikos valdymo klausimais. Rizikos valdymą įtakoja organizacijų vykdoma veikla, jos reguliacija, valdomų duomenų kiekis ir daugelis kitų aspektų. Visa tai tampa labai aktualu organizacijai augant, įgyjant brandą, nes kiekvienas priimamas sprendimas gali smarkiai įtakoti organizacijos pozicijas rinkoje bei lemti vienokius ar kitokius finansinius rezultatus.

Rizikos valdymo supratimas ir taikymas iš esmės labai skiriasi atsižvelgiant į organizacijų veiklos pobūdį bei reguliavimo mastą. Šiuo metu ypatingą poveikį organizacijoms daro ir pasaulinė pandemija bei jos plitimas. Taigi pati rizika turi ir vidinius, ir išorinius šaltinius. 

Šiuo trumpu straipsnių ciklu norime paskatinti Lietuvos organizacijas (tiek pelno, tiek ir viešojo sektoriaus) daugiau įsigilinti į rizikos valdymo esmę ir vėliau pritaikyti pačius svarbiausius sprendimus veikloje. 

Šiandien, vadovaujantis ISO 31000:2018 Rizikos valdymo gairėmis, pristatysime pagrindinius rizikos valdymo principus.

Iš viso išskiriami 8 principai, kurie prisideda prie rizikos valdymo tikslo – vertės kūrimo ir išsaugojimo:

  • Integruotas

Rizikos valdymas nėra atskira organizacijos veikla. Rizikos valdymas turi būti integruotas į visus organizacijos procesus ir užtikrinti jų vykdymo nuoseklumą.

  • Struktūriškai apibrėžtas ir išsamus

Rizikos valdymas yra sisteminis aiškiai apibrėžtas laike dėl to įgyvendinant rizikos valdymą galima pasiekti pastovius, pamatuojamus ir patikimus rezultatus.

  • Pritaikytas

Rizikos valdymas yra aiškiai pritaikytas vidinei ir išorinei organizacijos veiklai ir atitinka jos specifiką. Tai labai svarbu, kad kiekviena organizacija vadovautųsi jai pritaikyta rizikos valdymo sistema. 

  • Įtraukiantis

Rizikos valdymas turi įtraukti visas suinteresuotas šalis ir užtikrinti aukščiausios vadovybės palaikymą.

  • Dinamiškas

Keičiantis organizacijos išorinei ir vidinei aplinkai turi keistis ir organizaciją įtakojančios rizikos. Laikui bėgant vienas rizikas keičia kitos ir Sistema turi prie to prisitaikyti.

  • Geriausia prieinama informacija

Rizikos valdymas yra labai jautrus gaunamai informacijai. Kiekviena rizika turi būti analizuojama atsižvelgiant į esminius mikro ir makro duomenis. Dėl to organizacijos turi daugiau dėmesio skirti informacijos paieškai, sisteminimui, apdorojimui, nes pagal tai bus iškeliamos ir vertinamos pačios rizikos.

  • Žmogiškieji ir kultūriniai veiksniai

Žmonių elgesys ir kultūra daro didelę įtaką rizikos valdymui. Organizacijos kultūra, vidiniai ir išoriniai žmonės labai įtakoja paties rizikos valdymo kokybę ir rezultatų pasiekiamumą. Tai priklauso ir nuo brandos lygio 

  • Nuolatinis gerinimas

Rizikos valdymas turi būti nuolat tobulinamas ir gerinamas.

Kitame straipsnyje apžvelgsime rizikos valdymo modelį ir kaip rizikos principai siejasi su paties modelio įgyvendinimu organizacijoje.

Rizikos valdymos analitikos pagalba? Susisiekite su mūsų analitikos komanda

UAB „STS Capital“ su projektų valdymu dirba jau daugiau kaip 20 metų.

Susisiekime ir aptarkime galimybes
Simas Lubauskas
8-652-65807
s.lubauskas@stscapital.lt

Daugiau apie mūsų paslaugas galite rasti čia