02/24 Šalčininkų raj. vietos plėtros strategija

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę "Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2-6 (toliau – VPS priemonė). Priemonės pagrindiniai tikslai: Skatinti krašto verslo inovacijas, kuriant naujus ne žemės ūkio verslus ir didinti esamų verslų ekonominį gyvybingumą. Gerinti gyvenimo kokybę kaime ir didinti socialinę įtrauktį, kuriant naujas darbo vietas bei...