Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę – Ecoinovacijos (Privatus sektorius)

Eco inovacijos

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę – Ecoinovacijos.

Remiamos veiklos:

  1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir sertifikavimasir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas.
  2. Ekologinis projektavimas:numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.
  3. Ekologinis ženklinimas:numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.  

Finansavimas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 80 000,00 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000,00 (penkiolika tūkstančių) eurų

Finansavimas pagal veiklas

Didžiausia galima finansavimo suma projekto veikloms:  

  1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir sertifikavimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 (penki tūkstančiai) eurų.
  2. Gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000,00 (dvylika tūkstančių) eurų.
  3. Ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiams, iki 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams.
  4. Ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 33 000,00 (trisdešimt trys tūkstančiai) eurų. 

Finansavimo regionas

Regionas – Vidurio ir vakarų regionas

Pareiškėjai

Pareiškėjai – pramonės MVĮ. 

Finansavimo intensyvumas

Finansavimas – 50 proc.

Norite pasinaudoti galimybe? Galime Jums padėti

UAB “STS Capital”
Simas Lubauskas
Tel. 8-652-65807
El. paštas: s.lubauskas@stscapital.lt